Reklamacje

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklmacja może być zgłoszona w ciągu 2 lat od zakupu towaru.

Procedura reklamacji

 1. Prosimy i przesłanie wypełnionego formularza reklmacyjnego zawierając w nim opis wady, datę jej wystąpienia oraz dane Klienta lub numer zamówienia w celu jego identyfikacji. Formularz reklamacji
 2. Wypełniony formularz proszę przesłać na adres
  reklamacje@stylowatorba.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin 

  (W tytule proszę podać numer zamówienia)
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Zwroty

Klient będący konsumentem w rozumieniu art 22 (1) kodeksu cywilnego, ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia go, bez podania przyczyny. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktu. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, które jest załączone poniżej.
Odstąpienie od umowy

Procedura zwrotu produktu

 1. Wypełnony formularz odstąpienia od umowy Klient może przesłać drogą elektroniczną na adres:
  zwroty@stylowatorba.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
 2. Całość środków zostanie zwrócona na wskazany rachunek przez Klienta tuż po otrzymaniu przez Sprzedawcę produktu.

Chąc zapewnić sprawną obsługę ninijszych spraw dokładamy wszelkich starań aby je dla Państwa uprościć, stąd wszelkie czynności opisane wyżej posprzedażowe mogą Państwo przesyłać alternatywnie przy użyciu naszego formularza, wybierając uprzednio temat sprawy:

Formularz kontaktowy